NADA behandling i Randers - Klinik Pia Maltha

NADA behandling i Klinik Pia Maltha i Randers

NADA står for National Acupuncture Dextoxification Associatio. Som en del af min akupunkturuddannelse, er jeg certificeret NADA behandler. NADA behandler er en beskyttet titel, og jeg er certificeret gennem NADA Danmark.     

NADA er en metode, der er baseret på øreakupunktur til at virke ved en lang række afhængigheder (stoffer, alkohol, rygning, medicin) og mentale udfordringer, såsom stressbehandling, angstbehandling, depression, søvnproblemer, osv. 

NADA-metoden hjælper dig med at fokusere og giver indre ro og kontrol. De fleste oplever en umiddelbar symptomlindring. NADA er en non-verbal metode, som ikke kræver noget af dig. Du behøver ikke at fortælle noget om sig selv, hvis du ikke vil. Det er kun ørene, der behandles og der indtræder en umiddelbar effekt indenfor 10-15 min., hvor du typisk vil føle dig afslappet og falde til ro.

Den store værdi ligger i, at NADA-metoden fremmer recovery, personlig udvikling, kognitive evner, konflikthåndtering og hjælper dig med at kunne profitere af den andre supplerende behandlinger.

Samtidig vil du være opmærksom og kunne fokusere og indlære. NADA-behandling er derfor et fremragende supplement til terapeutisk behandling og /eller personlig udvikling. Effekten forøges ved jo flere behandlinger der gives.

 

Hvordan foregår NADA akupunktur hos Klinik Pia Maltha i Randers?

Behandlingen kan udføres både liggende og siddende. Jeg udfører den i en stille og rolig atmosfære med afslappende musik. Du får 5 nåle i hvert øre og 1 nål i panden samt 5 nåle øverst i hovedbunden. Nålene skal sidde i 45 min.

Jeg tilbyder NADA ved 1-1 sessioner og i grupper.

NADA kan både anvendes som enkelt behandlinger, med her og nu virkning / akut, og som et behandlingsforløb på mellem 5 og 25 behandlinger alt efter din tilstand.

Hvad er baggrunden bag NADA?

Akupunktur til afgiftning blev udviklet i 1960´erne i Østen. I starten af 1970’erne udviklede den amerikanske psykiater Michael Smith en øreakupunkturmodel, som er det vi i dag kender som NADA-metoden. Metoden er udviklet til at reducere abstinenser, når man skulle afvende narkomaner.

Man erfarede, at NADA-modellen kunne erstatte substitutionsbehandling (medicinsk behandling) som ellers havde været den foretrukne metode. Man erfarede, at klienterne blev bedre til at huske, holde fokus, håndtere angst, og overkomme benægtelse. Klienternes søvnproblemer blev markant reduceret og alle de andre dele af en behandling blev markant bedre, da klienten blev bedre til at sætte ord på.

NADA-metoden bruges over hele verden, både på sygehuse og i den primære sektor. Der er f.eks. på misbrugscentre, hospitaler, flygtningelejre, socialpsykiatri, kriseterapi, væresteder, kvindecentre, jobcentre, kriminalforsorgen, herberg, fængsler, arrester og er også anvendt ved de store katastrofer verden over. F.eks. blev den anvendt i stor stil ved Wold Trade Center – 9/11, ved Kathrina i New Orleans i 2005, ved jordskælv på Haiti osv.

Oversigt over, hvad jeg kan hjælpe dig med gennem NADA-metoden

 • Stress
 • Afhængighed (stoffer, alkohol, rygning, medicin)
 • Personlig udvikling
 • Angst
 • Depression
 • Søvnproblemer
 • Tankemylder
 • Traumer
 • Katastrofetanker
 • PTSD
 • Sorg
 • Nedsætte Medicin forbrug
 • Andre psykiatriske symptomer
 • Forebyggelse af ovennævnte
Pia Maltha
Indehaver

Har du ikke mulighed for at komme på klinikken pga. sygdom eller funktionsnedsættelse kan behandlingen foregå hjemme hos dig. Kontakt klinikken for denne mulighed.